Wakacyjna Liga Boulderowa 2015

Poniżej krótki regulamin:

Czas trwania – od 30 czerwca do końca wakacji.
START – oznaczony dwiema tasiemkami danego koloru.
TOP – oznaczony dwiema tasiemki, zaliczony po utrzymaniu oburącz przez co najmniej 3 sekundy.
Liczba prób dowolna.
PUNKTACJA:
1 bald = 1 punkt, bald z gwiazdką = 3 pkt
Co tydzień 3 nowe baldy z gwiazdką!!
Zwycięzcą zostaje osoba z największą liczbą punktów.
Dla najlepszych nagrody rzeczowe!!