MMA vol.2

 

Mechanika Mocy Absolutnej vol.2

Wyniki

sobota, 16 marzec 2013r.

1. Miejsce
Centrum Wspinaczkowe Grota, ul. Słowackiego 100, Radom

2. Rejestracja
Zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.cwgrota.pl
Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do 15.03.2013.
Od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

3.Eliminacje
Formuła open, 4 grupy po ok. 40 zawodników, 1h 45 min na każdą grupę, według harmonogramu:

I grupa 08:00-09:45
II grupa 10:00-11:45
III grupa 12:00-13:45
IV grupa 14:00-15:45

Do pokonania będzie ok. 18 przystawek eliminacyjnych.

4. Finał
17:30-20:00
udział weźmie 5 zawodniczek i 5 zawodników, 4 baldy, strefa izolacji

5.Sponsorzy
Zawody pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Radomia

sponsor_paulina copy

6. Patroni medialni

patroni_paula copy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nagrody.
Nagrody rzeczowe za pierwsze 3 miejsca.
Dodatkowo spośród wszystkich uczestników zostaną wylosowane osoby, które również otrzymają nagrody.

8. Konstruktorzy problemów
Łukasz Muller (Fair-Climb)
Krzysiek Krakowiak

9. Opłata startowa
38 zł.

Każdy zawodnik otrzyma koszulkę i pakiet startowy:)

10.Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnego ubezpieczenia NW

11. Informacje kontaktowe
biuro@cwgrota.pl
tel. 601 201 978